Thuế

Trở về trang chủ
Thuế

Phân biệt sự khác nhau giữa: chi phí công ty (chi phí theo kế toán) và chi phí xác định thuế TNDN (chi phí theo thuế)

Trước hết tôi (Luật sư Thuận) khẳng định các văn bản về thuế không can thiệp, cấm đoán các hoạt động của công ty như: công ty không được chi các khoản chi phí không có hóa đơn chứng

Thuế

Kê khai thuế nhà thầu đối với hóa đơn Google, Facebook

Hỏi: Công ty tôi có sử dụng dịch vụ của google, facebook để quảng cáo, chạy marketing online…thanh toán bằng thẻ visa, mastercard đứng tên cá nhân. Công ty tôi phải làm những thủ tục gì để các hóa