Lao động

Trở về trang chủ
Lao động

Nghĩa vụ của doanh nghiệp chưa đóng đủ tiền BHYT cho NLĐ

9 Nghĩa vụ của doanh nghiệp chưa đóng đủ tiền BHYT cho NLĐ 1) Khi doanh nghiệp có trách nhiệm đóng BHYT cho nhân viên mà quên đóng; cố tình

Lao động

Quy trình khởi kiện vụ án lao động

9 Quy trình khởi kiện vụ án lao động Nếu như trước đây, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động do Nhà nước quy

Lao động

Cách tra cứu giá trị sử dụng và thời hạn của thẻ BHYT

10 Cách tra cứu giá trị sử dụng, thời hạn của thẻ BHYT Tình huống: Chị Nguyễn Ngọc A chia sẻ: “Hôm thứ hai tuần trước, khi tôi đang ngồi

Lao động

Trình tự thủ tục khiếu nại về lao động

9 Trình tự thủ tục khiếu nại về lao động Trong quan hệ lao động, người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) không tránh khỏi những

Lao động

Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động

22 Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động CÔNG TY [TÊN CÔNG TY] Số: [*]/QĐ/[*] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lao động

Mẫu Thông báo cho Người lao động thôi việc

13 Mẫu Thông báo cho Người lao động thôi việc   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tỉnh/Thành phố [*],

Lao động

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể

14 Mẫu Thỏa ước lao động tập thể   [TÊN CÔNG TY] [Địa chỉ] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lao động

Quy định về thời giờ làm việc đối với Người lao động

7 Quy định về thời giờ làm việc đối với Người lao động Con người là một thực thể sinh học. Hệ thần kinh của con người cũng hoạt động

Lao động

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi người lao động vi phạm

25 Quy trình đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ Pháp luật lao động hiện hành có quy định các

Lao động

Lợi ích của việc sử dụng thẻ BHYT điện tử

25 Lợi ích của việc sử dụng thẻ BHYT điện tử Bảo hiểm y tế (BHYT) hay bảo hiểm sức khỏe là các loại hình bảo hiểm mà theo đó