Lao động

Trở về trang chủ
Lao động

Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1628 Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hiện nay với sự hội nhập quốc tế và nước ta đang trong giai đoạn đổi mới công

Lao động

Tranh chấp bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động

27 Tình huống thực tế tranh chấp bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động: Ông Phạm Anh T (Ông T) có làm việc cho công ty TNHH MTV

Lao động

Tranh chấp tiền thưởng tết

40 Tình huống thực tế tranh chấp tiền thưởng tết: Bà Q (nguyên đơn) làm việc tại ngân hàng TMCP P (bị đơn) theo HĐLĐ thời hạn 1 năm kể

Lao động

Tranh chấp đơn phương chấp chấm dứt hợp đồng lao động

57 Tình huống thực tế tranh chấp đơn phương chấp chấm dứt hợp đồng lao động: Ngày 16/4/2001, ông Trực (nguyên đơn) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bình

Lao động

Tranh chấp tiền lương, tiền BHXH

63 Tình huống thực tế tranh chấp tiền lương, tiền BHXH: Ông Hòa ký kết HĐLĐ có thời hạn 12 tháng với công ty TNHH Tư vấn đầu tư và

Lao động

Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

1070 Tình huống thực tế tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Ngày 16/4/2001, ông Trực (nguyên đơn) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bình Vân

Lao động

Tranh chấp tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội

1392 Tình huống thực tế tranh chấp tiền lương, tiền BHXH: Ông Hòa ký kết HĐLĐ có thời hạn 12 tháng với công ty TNHH Tư vấn đầu tư và

Lao động

Tranh chấp kỷ luật sa thải trái pháp luật

1172 Tình huống thực tế tranh chấp kỷ luật sa thải trái pháp luật[1]: Ông Đạt có làm việc tại Công ty CP bao bì nhựa Xuân Thành đến ngày

Lao động

Hoàn trả chi phí đào tạo nghề

69 Tình huống thực tế hoàn trả chi phí đào tạo nghề: Ông Hải có làm việc cho công ty Giáo Dục Khải Hoàng theo HĐLĐ có thời hạn là

Lao động

Quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động

575 Quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động. Trong mối quan hệ pháp luật lao động, tồn tại song song 2 chủ thể là NSDLĐ và NLĐ. Người