Tuyển Dụng

Trở về trang chủ
Tuyển Dụng

TUYỂN THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN NĂM 2019

55 Số: 190515/SV-KB                                                                                    TP.HCM, ngày  15 tháng 05  năm 2019 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN NĂM 2019 Công Ty Cổ Phần Khánh Bình hoạt

Tuyển Dụng

Tuyển thực tập sinh ngành luật tháng 5/2019 (đã tuyển dụng được người, ngừng tiếp nhận hồ sơ)

310 THÔNG TIN TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT A.     VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 1.   Công việc/chức danh: Nhân viên thực tập. 2.   Số lượng: 01 nam