Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

61

Hỏi:

Do nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng cao, công ty tôi muốn mở một trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng anh do tôi làm giám đốc trung tâm. Vậy luật sư cho công ty tôi hỏi những thủ tục và yêu cầu gì khi thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ?

Trả lời:

Chào bạn! Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin được tư vấn  như sau:

Trước hết, công ty bạn muốn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ thì phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

Điều kiện: [1]

Document
  • Phù hợp với quy hoạch cơ sở giáo dục và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Đề án thành lập trung tâm có các nội dung chủ yếu sau: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Hồ sơ: [2]

Trước hết, bạn nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tới Sở giáo dục và đào tạo. Bộ hồ sơ gồm:

  • Tờ trình xin thành lập trung tâm;
  • Đề án thành lập trung tâm có các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình hoạt động trung tâm, địa chỉ đặt trung tâm, tính cấp thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

– Cơ sở vật chất của trung tâm;

– Cơ cấu tổ chức của trung tâm – giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến sẽ là giám đốc trung tâm.

  • Dự thảo bản nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Về trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Điều 9 TT 03/2011/TT-BGDĐT:

  • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của cá nhân tổ chức, đề nghị thành lập trung tâm theo quy định. Ngoài ra, cơ quan ra quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm phải kiểm tra và thẩm định, các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện nêu trên thì người có thẩm quyền ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ.
  • Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Lưu ý: Khi bạn là giám đốc trung tâm đào tạo ngoại ngữ thì bạn phải đáp ứng các điều kiện về chủ thể quy định tại Điều 23 TT 03/2011/TT-BGDĐT:

  • Là người có năng lực chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục).
  • Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ là 5 năm.
  • Đối với trung tâm ngoại ngữ tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về thủ tục thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lâm Bảo Nhi

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT.

[2] Điều 9 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT.

Document
Hãy để đội ngũ chuyên gia tư vấn cho bạn!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Danh mục: Doanh nghiệp
Tags: tag

Tác giả

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị người khác biết.
Những ô bắt buộc được đánh dấu*