Blog

Trở về trang chủ
Doanh nghiệp

Xử phạt kinh doanh phân bón giả

47 Xử phạt kinh doanh phân bón giả   Hiện nay, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 11 triệu tấn phân bón.[1] Phân bón là yếu tố quyết định

Doanh nghiệp

Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

49 Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Hầu hết các bạn sinh viên Luật khi ra trường

Lao động

Nghĩa vụ của doanh nghiệp chưa đóng đủ tiền BHYT cho NLĐ

9 Nghĩa vụ của doanh nghiệp chưa đóng đủ tiền BHYT cho NLĐ 1) Khi doanh nghiệp có trách nhiệm đóng BHYT cho nhân viên mà quên đóng; cố tình

Lao động

Quy trình khởi kiện vụ án lao động

9 Quy trình khởi kiện vụ án lao động Nếu như trước đây, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động do Nhà nước quy

Cộng Đồng

Mẫu Đơn khởi kiện

11 Mẫu Đơn khởi kiện   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……(1), ngày….. tháng …… năm…….   ĐƠN KHỞI

Lao động

Cách tra cứu giá trị sử dụng và thời hạn của thẻ BHYT

10 Cách tra cứu giá trị sử dụng, thời hạn của thẻ BHYT Tình huống: Chị Nguyễn Ngọc A chia sẻ: “Hôm thứ hai tuần trước, khi tôi đang ngồi

Lao động

Trình tự thủ tục khiếu nại về lao động

9 Trình tự thủ tục khiếu nại về lao động Trong quan hệ lao động, người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) không tránh khỏi những

Doanh nghiệp

Thủ tục thông báo sử dụng con dấu Doanh nghiệp

22 Thủ tục thông báo sử dụng con dấu Doanh nghiệp Con dấu được xem là một “biểu tượng đặc biệt” để phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp

Cá Nhân

Mẫu Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

17 Mẫu Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THỎA THUẬN

Lao động

Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động

22 Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động CÔNG TY [TÊN CÔNG TY] Số: [*]/QĐ/[*] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM