Archive

Trở về trang chủ
Lao động

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐI THAM QUAN DU LỊCH

4998 MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐI THAM QUAN DU LỊCH (V/v tổ chức tham quan du lịch cho NLĐ năm 2019) GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT TNHH NGHIỆP THÀNH Căn cứ

Lao động

MẪU QUYẾT ĐỊNH THƯỞNG LỄ

2772 MẪU QUYẾT ĐỊNH THƯỞNG LỄ (V/v Thưởng lễ 30/04 và 01/05 năm 2019) GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT TNHH NGHIỆP THÀNH Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18

Lao động

MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

70 MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01

Lao động

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

395 MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Phụ lục hợp đồng lao động (“PLHĐLĐ”) này được ký ngày 21 tháng 05 năm 2019, tại trụ sở CÔNG TY LUẬT

Lao động

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

2687 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01

Thuế

Xây dựng tòa nhà văn phòng trên đất ở thuê/mượn

1641 Xây dựng tòa nhà văn phòng trên đất ở thuê/mượn Tình huống thực tế: Công ty cổ phần đầu tư An Tâm dự định thuê/mượn 2.000 m2 đất ở

Lao động

Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1699 Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hiện nay với sự hội nhập quốc tế và nước ta đang trong giai đoạn đổi mới công

Nhà Đất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán bằng giấy viết tay

1188 Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán bằng giấy viết tay. Theo quy định của Nghị định 01/2017, hiện nay những trường hợp

Doanh nghiệp Gia Đình

Thủ tục nhận thừa kế vốn góp khi thành viên công ty chết

2575 Tình huống thủ tục nhận thừa kế vốn góp khi thành viên công ty chết: Tôi có chồng là anh Q mất do bị bệnh không để lại di

Cá Nhân

Nghĩa vụ của chủ quán khi để mất xe khách hàng

2077 Nghĩa vụ của chủ quán khi để mất xe khách hàng không có vé gửi xe. Với xu hướng các bạn trẻ ngày càng tập trung đông đúc ở các