Archive

Trở về trang chủ
Doanh nghiệp

Thủ tục góp vốn, mua vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

141 HỎI: Công ty tôi đang có dự định mở rộng sản xuất bằng cách huy động thêm vốn góp của người nước ngoài. Vậy tôi muốn hỏi thủ tục