Archive

Trở về trang chủ
Thuế

Kê khai thuế nhà thầu đối với hóa đơn Google, Facebook

18550 Hỏi: Công ty tôi có sử dụng dịch vụ của google, facebook để quảng cáo, chạy marketing online…thanh toán bằng thẻ visa, mastercard đứng tên cá nhân. Công ty